Color vs Colour ใช้คำไหนกันแน่นะที่ถูกต้อง

Color และ Colour ทั้งสองคำสะกดต่างกัน ว่าแต่ตัวไหนกันนะที่สะกดคำและเขียนได้ถูกต้องกันแน่อะ?
คำตอบก็คือ ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันแปลว่า สี นั้นเอง ทั้งสองคำนี้สามารถใช้ได้นะ เขียนได้ถูกต้องเหมือนกัน โดย
 
Color นั้นเป็นการเขียนและสะกดคำแบบ US American นอกจากคำว่า Color แล้วก็ยังมี Colored, coloring, colorer, colorful, and discolor คำพวกนี้เป็นกันสะกดแบบ US American ทั้งหมดเลย
 
ส่วน Colour นั้นเป็นการเขียนและสะกดคำแบบ UK British ซึ่งจะพบในข้อสอบเป็นส่วนใหญ่นะจ๊ะ
 
สรุปก็คือ Color คือเขียนแบบ US American , ส่วน Colour เขียนแบบ UK British เราจะสังเกตเห็นว่าไม่ใช่มีแต่เรื่องการพูดการออกการออกเสียงอย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่การสะกดคำก็ยังมี 2 แบบ ทั้ง US American และ UK British เราควรจะเรียนรู้และศึกษาไว้ ส่วนเวลานำไปใช้งานเราก็ควรจะเลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยไม่ควรใช้งานแบบผสมทั้ง 2 แบบนะ