Cloud 9 คืออะไร?

Cloud 9 หรือ On the cloud nine นั้นเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษ ที่สามารถแปลหรือให้ความหมายในทำนองว่า มีความสุขสุดๆ ซึ่งความจริงแล้ว มาจาก cloud = ก้อนเมฆ,สวรรค์ และ nine = 9 จึงได้ว่าสวรรค์ชั้น 9 (แบบคนไทยก็สววรค์ชั้น7 seventh heaven บางทีเขาก็เรียกว่า The Cloud seven) ซึ่งนอกจากจะแปลในทำนองว่ามีความสุขสุดๆแล้ว Cloud 9 ยังมีความหมายในทำนองที่ว่า อยู่ในระดับสูงหรือผ่านอุปสรรคมากมายจนเป็นความสำเร็จ ถ้าอยากเห็นประโยค สถานการณ์ตัวอย่าง ลองไปฟังเพลง Wide Awake ของ Katy Perry ดูนะเผื่อจะเข้าใจมากขึ้น