Belong with… กับ Belong to… ต่างกันอย่างไรนะ???

Belong with… กับ Belong to… นั้นเหมือนหรือต่างกัน ยังไงนะ
คำตอบคือ ต่างกันนะ

Belong to หมายถึง เป็นของ (แสดงความเป็นเจ้าของ)
ตัวอย่างการใช้งาน Belong to เช่น
You belong to me. คุณเป็นของฉัน
This house belong to me. บ้านหลังนี้เป็นของฉัน
This phone belong to me. มือถือเครื่องนี้เป็นของฉัน

Belong with หมายถึง สมควร เหมาะ
ตัวอย่างการใช้งาน Belong with เช่น
You belong with me. คุณสมควรอยู่กับฉัน คุณเหมาะกับฉัน นั้นเอง
This book belong with that book. หนังสือเล่มนี้ควรจะอยู่กับหนังสือเล่มนั้น

เราจะเห็นได้ว่า Belong to… นั้นเป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของ ส่วน Belong with… จะให้ความหมายที่พูดในเชิงว่า เหมาะสม สมควร นั้นเองจ๊ะ