8 คำถามที่ข้อสอบ Reading ชอบออกสอบ

ในการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากทักษะการฟัน พูด และเขียนแล้ว ทักษะการอ่านก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน แล้วทุกครั้งที่มีการสอบ Reading หรือข้อสอบวัดการอ่านภาษาอังกฤษมักจะมีคำถามยอดฮิตมาถามผู้อ่านเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ดังนนั้นวันนี้เราได้รวบรวม8 คำถามที่ข้อสอบพาท Reading ชอบออกมาฝากกันไปดูเลย

  1. What is the text about? เป็นเนื้อหาข้อความเกี่ยวกับอะไร?
  2. Who is speaking in text? ใครเป็นคนพูดเนื้อหาข้อความนี้?
  3. What happens in the text? เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น?
  4. Why did the author write this? ทำไมผู้เขียนถึงเขียนข้อความนี้?
  5. What did the author mean by…..? …ผู้เขียนหมายถึงอะไร?
  6. Who is the target audience? ใครคือกลุ่มเป้าหมายของข้ความนี้?
  7. What is the author not saying? อะไรที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึง?
  8. How does this relate to what happened before or after? เหตุการณ์ก่อนและหลังเกี่ยวข้องอย่างไร?