8 คำจัดระเบียบที่คู่กับ Have ควรรู้

คำการจัดระเบียบคำเกี่ยวกับ Have ในที่นี้คือ Collocations ซึ่งเป็นการจับคู่คำของคำศัพท์ที่สามารถนำ Have มาใช้ได้และใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน  ดังนั้จึงมีคำศัพท์ 8 คำที่ต้องรู้ไว้ว่าใช้กับ Have ได้ เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันของการใช้ภาษาอังกฤษ มาดูกันเลยดีกว่า

Collocations with HAVE

 1. A meeting เราสามารถใช้ Have กับการประชุมได้ เป็น Have a meeting เช่น
 • We have a meeting at 10:00. Don’t be late!
 1. A headache เราสามารถใช้ Have กับอาการปวดหัวได้ เป็น Have a headache เช่น
 • He has had a headache all day. He should take some aspirin.
 1. A party เราสามารถใช้ Have กับงานเลี้ยงได้ เป็น Have a party เช่น
 • It’s your birthday next week. Let’s have a party!
 1. A baby เราสามารถใช้ Have กับการมีลูกได้ เป็น Have a baby เช่น
 • Peter and Janny just had a baby. Her name is Kate.
 1. A flight เราสามารถใช้ Have กับการเดินทางด้วยเครื่องบินได้ เป็น Have a fight เช่น
 • My best friend and I had a fight.
 1. A conversation เราสามารถใช้ Have กับการสนทนาได้ เป็น Have a conversation เช่น
 • Can we have a conversation before we make any decisions?
 1. An interview เราสามารถใช้ Have กับการสัมภาษณ์ได้ เป็น Have an interview เช่น
 • She has an interview tomorrow.
 1. breakfast , lunch, dinner เราสามารถใช้ Have กับมื้ออาหารได้ เป็น Have breakfast , Have lunch , Have dinner เช่น
 • I’m having dinner with my family today.