5 หลักการในการเขียน essay ให้มีประสิทธิภาพ

การเขียน essay นั้นมีหลักการในการเขียน เพื่อให้การเขียนนั้นมีประสิทธิภาพและที่สำคัญก็คือการตอบโจทย์ของหัวข้อ essay ซึ่ง หลักการนั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอนนั้นก็คือ

  1. Ask a question: ถามคำถาม(ตั้งหัวข้อ) เมื่อมีคำถามก็จะต้องมีคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเป็นสิ่งคนอ่านต้องการ ก็จะช่วยให้คนเขียนนั้นมุ่งไปที่คำตอบไม่ออกนอกเรื่อง (ออกทะเล) เพื่อให้ผู้อ่านได้คำตอบหลังจากได้อ่านแล้วนั้นเอง
  2. Write a thesis statement (answer the question) คำตอบของคำถาม ซึ่งคำตอบนั้นจะต้องชัดเจน (strongly) ผู้เขียนจะต้องมั่นใจในคำตอบ ไม่ใช่ไม่มั่นใจเขียนไปเดาไปไม่แน่ใจในเหตุผลของตัวเอง
  3. Write an introduction (include your thesis) การเขียน introduction ก็เพื่อเป็นกันชักนำผู้อ่านเข้าสู่คำตอบ เข้าสู่การอ่านessay ของเรา เปรียบเสมือนเมื่อเราแนะนำตัวให้กับคนแปลกหน้า เพื่อให้คนที่ไม่รู้จักเราสนใจเราและรู้จักเรานั้นเอง
  4. Prove your thesis (Body, Essay body, Main reason, Supporting ideas)เนื้อหาของ essay นั้นจะต้องพิสูจน์ว่าคำตอบของเรานั้นเป็นยังไง ทำไมเขาต้องเชื่อ เหตุผลที่สนับสนุนคำตอบนั้น
  5. Write your conclusion เขียนสรุปเพื่อสรุปใจความสำคัญ

และนี้ก็เป็น 5 ขั้นตอนในการเขียน essay ให้มีประสิทธิภาพ อย่าลืมจดจำและนำไปใช้งานกับการเขียน essay ของเพื่อนๆนะจ๊ะ