5 สิ่งนี้ที่ฝรั่งเองยังทำผิดบ่อยๆในภาษาอังกฤษ

ครั้งนี้มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แม้แต่ฝรั่งหรือ Native speaker ยังทำผิดบ่อยๆ เลยมันมีอะไรบ้างมาดูกัน

 1. Me/Myself/I: เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทำผิดบ่อยมาก เช่นมีเหตุการณ์ที่คุณจะบอกว่าคุณและเพื่อนของคุณจะไปบางแห่ง.. คนก็จะพูดว่า I and Jan are going somewhere. ซึ่งที่ถูกต้องคือต้องพูดชื่อเพื่อนก่อนเป็น Jan and I are going somewhere.

ถ้าคุณต้องการจะใช้ Myself คุณต้องเคยใช้ Iในประโยคมาก่อน แต่ประโยคที่มีคุณและคนอื่นด้วยในประโยคเดียวกันคุณไม่จำเป็นต้องใช้ Myself จะใช้ก็ต่อเมื่อคุณได้พูดถึงตัวคุณเองในประโยคแล้ว

 1. Then & Than : หลายคนมักจะใช้ปนกันไปหมด แบบไม่รู้ตัว มาทำความเข้าใจกันดีๆนะ
 • Then: แล้วก็ ใช้บรรยายสถานการณ์ เหตุการณ์ เช่น We went outside then we grab some food, Then went to the park.
 • Than: กว่า ใช้บรรยายเมื่อเปรียบเทียบ เช่น I am taller than my friend.
 1. Which & That : 2 คำนี้ดูผ่านๆอาจจะใช้แทนกันได้ แต่ในบางประโยคเวลาเขียนลงไปจะมีความหมายแตกต่างกันดังตัวอย่าง
 • Our office, which has two lunchrooms, is located in Bangkok.
 • Our office, that has two lunchrooms, is located in Bangkok.

ทั้ง 2 ประโยค เขียนเหมือนกัน เพียงแต่ใช้ Which และ That คนละประโยคเท่านั้น ความหมายก็จะต่างกันเลย ประโยคแรกจะหมายถึงมีออฟฟิศแค่ที่เดียวที่มี 2 ห้องอาหารกลางวัน ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ โดยประโยคนี้จะตัด is located in Bangkok. ออกไปก็ยังได้เพราะเป็นเพียงข้อมูลเพิ่มเติมและยังได้ใจความอยู่ ในขณะที่ประโยคที่สองที่ใช้ that จะหมายถึง ออฟฟิศมีหลายที่ โดยในประโยคเจาะจงออฟฟิศที่กรุงเทพนะมี 2 ห้องอาหารกลางวัน เพราะฉะนั้นประโยคนี้จะตัด is located in Bangkok. ออกไปไม่ได้

 1. Amount & Number: ทั้ง 2 คำนี้มีความหมายเหมือนกันคือ จำนวน ปริมาณ แต่สิ่งที่ต่างกันคือใช้กับคำนามนับได้และไม่ได้ โดย Amount จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ เช่น The amount of water. ในขณะที่ Number จะใช้กับคำนามที่นับได้ เช่น The number of people.
 2. e. & e.g.: คำย่อ 2 คำนี้เป็นคำไม่เป็นทางการนิยมใช้กันเองและเป็นคำที่ใช้ง่ายแต่ก็ใช้ผิดบ่อยกันเป็นประจำ มาทำความเข้าใจคำทั้งคู่กัน
 • e. = That is , In other words มาจากภาษาลาตินที่ว่า “id est” หมายถึง พูดได้ว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง เช่น She objects to the changes – i.e. she won’t be accepting them.
 • g. = For example มาจากภาษาลาตินเช่นกันที่ว่า “exempli gratia” หมายถึง ยกตัวอย่าง เช่น She liked many different cheeses, e.g. cheddar, camembert and brie.