5 สถานการณ์ที่บ่งบอกว่าควรใช้ Present Perfect

Grammar ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่อาศัยการทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง Tense เพราะมีถึง 12 Tense ด้วยกัน แต่เพื่อจะให้ช่วยเข้าใจมากขึ้น วันนี้เรามาโฟกัสกันที่ Present Perfect กันดีกว่า เพราะถือว่าเป็น Tense ที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยพอสมควรและหลายคนก็สับสนบ่อยด้วยเช่นกัน ดังนั้นมาดู 5 สถานการณ์ที่บ่งบอกว่าจะต้องใช้ Present Perfect กัน

สถานการณ์ที่ 1 Continuing in the present : เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องจากอดีตมาถึงปัจจุบัน เช่น

 • He has worked at the store for 5 years.
 • We have had the same car for a while.
 • I haven’t travelled since I was kid.

สถานการณ์ที่ 2 Time not finished : เมื่อเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่จบ เช่น

 • I haven’t travelled this year.
 • It has snowed a lot this week.
 • I have worked hard today.

สถานการณ์ที่ 3 Actions repeated : เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยไม่ได้ระบุช่วงเวลา

 • She has seen that movie 4 times.
 • He has gone shopping many times.
 • They have gone to the beach frequently.

สถานการณ์ที่ 4 Actions just completed : เป็นการกระทำที่พึ่งเสร็จหมาดๆ เสร็จทันที สักไปเมื่อสักครู่ เช่น

 • I have just eaten
 • She has just finished homework.
 • They have just gotten off work.

สถานการณ์ที่ 5 Time is not important : เมื่อเป็นช่วงเวลาที่ไม่สำคัญ ไม่ได้เจาะจง เช่น

 • Have you seen Paddington?
 • I have been there.
 • She has eaten my cookies.