5 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ช่วยให้คุณเอาตัวรอด

บางครั้งการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่แตกต่างกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเหมือนกัน เนื่องด้วยภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแม่ของเราจึงทำให้ในบางสถานการณ์คุณอาจจะไม่สามารถสื่อสารข้อมูลที่คุณอยากจะสื่อออกมาได้เต็มที่ ในขณะเดียวกันผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปก็ควรจะต้องรู้หรือมีประโยคภาษาอังกฤษติดตัวไว้สำหรับเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ ฉะนั้นเชื่อว่า 5 ประโยคภาษาอังกฤษในวันนี้อาจจะช่วยคุณได้มาดูกันเลย

1. Personally, I think that… ประโยคนี้เป็นการแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นประโยคพื้นฐานที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมากควรจดจำไว้ใช้ โดยเราสามารถพูดแค่ I think that… ก็ได้ แต่ถ้าจะใส่ Personally เข้าไปด้วยก็เป็นการเพิ่มความสุภาพและเป็นทางการมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างประโยค
-Personally, I think that salad is amazing.
-I think that kangaroos would have been delicious.

2. What does…………….mean? ประโยคนี้ไว้สำหรับถามในสิ่งที่เราไม่รู้หรือไม่เข้าใจว่า สิ่งนี้ สิ่งนั้น หรืออะไรก็ตามหมายความว่าอย่างไร
ตัวอย่างประโยค
-What does solution mean?

3. Can you tell me more about…..? ประโยคนี้ไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ต้องการการอธิบาย หรือขยายในสิ่งที่คุณสงสัย
ตัวอย่างประโยค
-Can you tell me more about the plan for the party next month?
-Can you tell me more about your last job?

4. If it were up to me….. เป็นประโยคที่แสดงความหมายว่า ถ้ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฉัน หรือ ถ้าให้ฉันเลือกฉันจะ…. แต่ประโยคนี้ต้องการจะสื่อว่า “ถ้า” เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะตัดสินใจเองได้จริงๆ
ตัวอย่าง
-If it were up to me, I would take my manager to dinner.
-If it were up to me, every day would be Sunday.

5. I feel like… เราจะใช้ประโยคนี้เมื่อต้องการจะแนะนำ หรือต้องการบางสิ่ง เช่น เครื่องดื่ม อาหาร หรือกิจกรรม
ตัวอย่าง
-I feel like a comedy movie.
-I feel like water.
-I feel like Japanese food.