3 คำศัพท์น่าสับสน Quiet, Quite, Quit

ถ้าใครได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ มักจะเจอปัญหาการสับสนของคำศัพท์อยู่ไม่น้อย เพราะบางคำสะกดก็คล้ายกัน ออกเสียก็เกือบจะเหมือนกัน แล้วแบบนี้ความหมายยังจะเหมือนกันอีกไหม เพราะฉะนั้นวันนี้จึงหยิบยก 3 คำนี้ที่คิดว่าเป็นเรื่องน่าสับสนพอตัวเลยมาฝากกัน นั่นก็คือ Quiet, Quite, และ Quit เป็นไงล่ะเห็นน่าตาก็ งง แล้วใช่ไหม เหมือนกันจังเลย มาทำความเข้าใจกันดีกว่า

Quiet (Adj.) คำนี้แปลว่า เงียบ

 • Not noisy: He spoke in a quiet voice.
 • Silent: Would you please keep quiet?
 • Discreet/secret: You should have a quiet word with her.
 • Calm: a quiet town, life, weekend, wedding, etc.
 • Not busy: Business has been quiet lately.
 • Not talkative: a quiet man, person.

Quite (Adv.) คำนี้แปลว่า ค่อนข้าง

 • Fairly: He was quite young. She plays the piano quite well.
 • Absolutely/completely/entirely: It’s quite clear that this won’t work. Are you quite sure?
 • To a great degree/very/really: I think you’ll be quite comfortable here.

Quit (V.) คำนี้แปลว่า เลิก

 • To leave your job, school, etc.: I’ve quit my job.
 • To stop doing something: I’ve quit smoking.
 • Leave the place where you live: I’ve decided that it is time to quit the city.
 • To close a computer program or application: There has been a computer error. Do you want to quit?