28 วิธีในการพูด Congratulations!!!

การแสดงความยินดีในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เราจะพูดว่า Congratulations แต่ความจริงแล้วการแสดงความยินดียังสามารถใช้คำอื่นได้อีก วันนี้มีถึง 28  วิธีมาแบ่งปันในการพูดแสดงความยินดีที่ไม่ใช่แค่ Congratulations เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้คำเหล่านี้ทดแทนกันได้อีกด้วย

 1. Good show!
 2. Good going
 3. Good for you!
 4. Good on you!
 5. Well done
 6. Fantastic
 7. Hats off!
 8. Sensational
 9. Respects
 10. Good job!
 11. You rock!
 12. Nice going
 13. Good one mate!
 14. I am impressed
 15. What a good try
 16. Many happy returns
 17. You did it that time!
 18. That’s the way
 19. Pat on the back
 20. You’ve got it
 21. You’re the best
 22. You’re a genius!
 23. You did it!
 24. Way to go
 25. You did that very well
 26. You make it look easy
 27. You really deserved it
 28. That’s the best ever