25 คำนาม(Noun)ในภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้จักไว้


วันนี้มาเรียนรู้คำนามทั้ง 25 คำ ไว้สำหรับใช้ในชีวิตประจำที่ต้องรู้ อาจจะมีคำที่คุณรู้อยู่แล้ว หรือบางคำอาจจะไม่คุ้นก็ได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณรู้และเข้าใจคำนามทั้ง 25 คำนี้ คุณก็จะสามารถนำไปใช้สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้อย่างดีเลยล่ะ มาดูเลยว่า 25 คำนามที่ว่านี้มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่างประโยค
 

No. คำศัพท์ที่เป็นคำนาม ความหมาย ตัวอย่างการใช้ในประโยค
1 Name ชื่อ ·What’s your name?

·         My name is Kate

2 Time เวลา ช่วงเวลา ·         What time is it?

·         I don’t have any time lately.

3 Man(เอกพจน์)

Men (พหูพจน์)

ผู้ชาย ·         Who’s that man?

·         What’s up man

4 Woman(เอกพจน์)

Women (พหูพจน์)

ผู้หญิง ·         She is a pretty woman.
5 People ผู้คน กลุ่มคน ·         The people in that country speak English’
6 Thing บางสิ่ง จะใช้แทน คน สิ่งของ สัตว์ หรืออะไรที่เราไม่รู้ว่าจะรียกว่าอะไร ·         I like many things.

·         What is this thing?

7 Mother แม่ หรือ มารดา ·         My mother is cooking.
8 Day วัน อาจจะหมายถึง วันทั้ง 7 วันก็ได้ ·         Have a nice day.
9 World โลก ·         I like to travel all around the world.
10 Father พ่อ หรือ บิดา ·         Your father is coming.
11 Sister พี่สาว น้องสาว ·         There are three sisters.
12 Brother พี่ชาย น้องชาย ·         I have two brothers.
13 Daughter ลูกสาว ·         I don’t have a daughter.
14 Son ลูกชาย ·         Do you have a son?
15 Eye ตา (แต่บางครั้งก็มักจะใช้เป็นสำนวน) ·         I’ve got my eye on you.
16 Hand มือ (บางครั้งก็ใช้เป็นสำนวนช่วยเหลือ) ·         Give me a hand.
17 Head หัว หรือ ส่วนบน ส่วนต้น คนนำ ·         The head of the line.
18 Foot (เอกพจน์)

Feet (พหูพจน์)

เท้า หรือ ส่วนล่าง ส่วนท้าย บางครั้งใช้เป็นหน่วยวัด 1 foot = 0.3048 meters ·         Your feet are cleaned.
19 Place สถานที่ หรือบางประโยคอาจจะหมายถึงห้อง หรือบ้าน ·         Let’s go to your place.
20 Work งาน ·         I have a lot of work to do.
21 Week สัปดาห์ ·         I see my friends twice a week.
22 Month เดือน ·         I go to the gym once a month.
23 Year ปี ·         What year were you born?
24 One เลขหนึ่ง หรือ สิ่งสำคัญ ·         He was the one that got away.
25 Number ตัวเลข ·         Give me your number?