200 คำศัพท์สำคัญ IELTS ที่คุณต้องรู้ ตอนที่2

เรามาดูต่อกันเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับการสอบ IELTS อีก 100 คำศัพท์ที่เหลือกันมาดูกันต่อเลยจ้า

extractหมายถึงสารสกัด
factหมายถึงข้อเท็จจริง
factorหมายถึงปัจจัย
featureหมายถึงลักษณะเฉพาะ
figurativeหมายถึงเป็นรูปเป็นร่าง
figureหมายถึงรูป
focusหมายถึงจุดสนใจ
footerหมายถึงส่วนท้าย
foreshadowหมายถึงลางบอกเหตุ
formหมายถึงรูปร่าง
formatหมายถึงรูปแบบ
formerหมายถึงอดีต
formulateหมายถึงกำหนด
fragmentหมายถึงเศษส่วน
frameหมายถึงกรอบ
frequentlyหมายถึงบ่อย
generalหมายถึงทั่วไป
genreหมายถึงประเภท
graphหมายถึงกราฟ
graphicหมายถึงกราฟิก
headerหมายถึงหัวข้อ
headingหมายถึงหัวเรื่อง
highlightหมายถึงไฮไลท์
hypothesizeหมายถึงสมมติฐาน
identifyหมายถึงแยกแยะ
illustrateหมายถึงภาพประกอบ
implyหมายถึงแปลว่า
Importantหมายถึงสำคัญ
inclinedหมายถึงเอียง
includeหมายถึงรวม
incorporateหมายถึงรวม
indicateหมายถึงระบุ
indirectหมายถึงทางอ้อม
inferหมายถึงอนุมาน
influenceหมายถึงอิทธิพล
informหมายถึงแจ้ง
inquireหมายถึงสอบถาม
instructionsหมายถึงคำแนะนำ
integrateหมายถึงบูรณาการ
intentหมายถึงเจตนา
intentionหมายถึงเจตนา
interactหมายถึงมีปฏิสัมพันธ์
intermittentหมายถึงไม่ต่อเนื่อง
interpretหมายถึงตีความ
introduceหมายถึงแนะนำ
introductionหมายถึงการแนะนำ
invariablyหมายถึงสม่ำเสมอ
investigateหมายถึงสอบสวน
involveหมายถึงมีส่วนร่วม
ironyหมายถึงประชด
isolateหมายถึงแยก
marginหมายถึงระยะขอบ
measureหมายถึงวัด
metaphorหมายถึงคำอุปมา
modelหมายถึงแบบอย่าง
modifyหมายถึงแก้ไข
monitorหมายถึงเฝ้าสังเกต
motivationหมายถึงแรงจูงใจ
narrativeหมายถึงเรื่องเล่า
narratorหมายถึงผู้บรรยาย
neverหมายถึงไม่เคย
notationหมายถึงเอกสาร
noteหมายถึงบันทึก
noticeหมายถึงสังเกต
objectiveหมายถึงวัตถุประสงค์
observeหมายถึงสังเกต
occurหมายถึงเกิดขึ้น
Opinionหมายถึงความคิดเห็น
opposeหมายถึงต่อต้าน
optionalหมายถึงไม่จำเป็น
orderหมายถึงคำสั่ง
organizeหมายถึงจัดระเบียบ
originหมายถึงต้นทาง
outlineหมายถึงเค้าร่าง
paceหมายถึงก้าว
paraphraseหมายถึงถอดความ
participationหมายถึงการมีส่วนร่วม
passageหมายถึงทางเดิน
patternหมายถึงลวดลาย
performหมายถึงดำเนินการ
perspectiveหมายถึงทัศนคติ
processหมายถึงกระบวนการ
produceหมายถึงผลิต
profileหมายถึงข้อมูลส่วนตัว
Projectหมายถึงโครงการ
promptหมายถึงฉับพลัน
proofreadหมายถึงตรวจทาน
propertyหมายถึงคุณสมบัติ
proposeหมายถึงเสนอ
proseหมายถึงร้อยแก้ว
proveหมายถึงพิสูจน์
relateหมายถึงเกี่ยวข้อง
relationshipหมายถึงความสัมพันธ์
relevantหมายถึงที่เกี่ยวข้อง
rephraseหมายถึงเรียบเรียงใหม่
rootหมายถึงราก
ruleหมายถึงกฎ
stanceหมายถึงท่าที
standardหมายถึงมาตรฐาน
utilizeหมายถึงใช้
validหมายถึงถูกต้อง