20 คำศัพท์ที่น่าสนใจใช้แทนคำว่า Very ได้ง่ายๆ

คำศัพท์คำว่า Very เป็นคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆที่เรามักจะใช้บ่อยเพื่อเป็นการขยายคำคุณศัพท์ นั้นๆให้แสดงว่า มากๆ เยอะๆ เป็นการเน้นย้ำ เช่น วันนี้อากาศร้อนมากๆ ก็จะใช้ว่า Today the weather is very hot. หากต้องการเน้นย้ำอะไรก็ใส่ very ลงไปจนทำให้บางครั้งอาจจะเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย แทนที่เราจะสามารถใช้คำศัพท์เพียงคำเดียวเพื่อแสดงความหมายตรงๆไปเลย และแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเราด้วย ดังนั้นควรรู้จักคำศัพท์ ทั้ง 20 คำนี้สามารถทดแทนคำว่า very ได้

 • Very tired = Exhausted แปลว่า เหนื่อย
 • Very stupid = Idiotic แปลว่า งี่เง่า
 • Very quiet = Silent แปลว่า เงียบ
 • Very dirty = Squalid แปลว่า สกปรก
 • Very dry = Parched แปลว่า แห้งผาก
 • Very hot = Scalding แปลว่า ร้อนลวก
 • Very risky = Perilous แปลว่า เต็มไปด้วยอันตราย
 • Very wise = Sagacious แปลว่า เฉลียวฉลาด
 • Very large = Colossal แปลว่า ใหญ่โต
 • Very cold = Freezing แปลว่า แช่แข็ง หนาวมาก
 • Very tasty = Delicious แปลว่า เอร็ดอร่อย
 • Very Beautiful = Exquisite แปลว่า งดงาม
 • Very angry = Furious แปลว่า โกรธมาก
 • Very fierce = Ferocious แปลว่า ดุร้าย
 • Very small = Tiny แปลว่า เล็กจิ๋ว
 • Very roomy = Spacious แปลว่า กว้างขวาง
 • Very worried = Anxious แปลว่า กระวนกระวาย
 • Very weak = Feeble แปลว่า อ่อนแอ
 • Very good = Superb แปลว่า ดีเยี่ยม
 • Very ugly = Hideous แปลว่า น่าเกลียด