20 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่ต้องเจอ

ตอนนี้ถ้าใครกำลังเตรียมตัวสัมภาษณ์แล้วล่ะก็ นี่เป็นราย 20 คำถามที่ผู้สัมภาษณ์งานมักจะถามเป็นภาษาอังกฤษ มาดูกันว่ามีคำถามอะไรบ้าง

 1. What is your greatest strength?
 2. What is your greatest weakness?
 3. Why are you looking for a new job opportunity?
 4. Describe a difficult situation you experienced at work. How did you handle it?
 5. What do you know about this organization?
 6. Why do you want to work for this organization?
 7. What are you salary requirements?
 8. Why did you leave your last employer?
 9. Why are you interested in this job opportunity?
 10. Why should we hire you for this job opportunity?
 11. What do you looking for in a boss or supervisor?
 12. Where do you see yourself in 10 years?
 13. What did you like about your last position?
 14. What did you dislike about your last position?
 15. How do you handle criticism?
 16. Have you ever been terminated from a position?
 17. How did you help your previous employer save time or money?
 18. How did you hear about this job opportunity?
 19. What were your main responsibilities of your last position?
 20. Tell us more about yourself.