15 สำนวนภาษาอังกฤษบอกว่า กำลังจะเป็นบ้า (Going crazy)

สำนวนในภาษาอังกกฤษที่บอกว่า กำลังจะเป็นบ้า หงุดหงิด หัวร้อน หรือ อารมณ์เสียนั้นสามารถพูดได้หลายแบบ ซึ่งบางคำอาจจะเป็นคำแสลงก็มี เพราะฉะนั้นมาดูกลุ่มคำเหล่านั้นพร้อมตัวอย่างประโยคในการใช้งานกัน

 1. Go bananas

ตัวอย่างประโยค: I’ll end up going bananas if I have to work in this cubicle for one more day!

 1. Go nuts

ตัวอย่างประโยค: The noise caused all the neighbors to go nuts.

 

 1. Lose it

ตัวอย่างประโยค:  Mom is going to lose it when she gets home and find out that we broke her vase.

 

 1. Go mental

ตัวอย่างประโยค: My parents are going to go mental if they find out we had a party here!

 

 1. Freak out

ตัวอย่างประโยค:  Mom will freak out when she found out we broke her vase!

 1. Hit the roof

ตัวอย่างประโยค: My parents are going to hit the roof if they find out we had a party here!

 

 1. Go ballistic

ตัวอย่างประโยค: My mom went totally ballistic when they found out I’d wreck the car!

 

 1. Go off the deep end

ตัวอย่างประโยค: I only put a tiny scratch on your car, so there’s no need to go off the deep end.

 

 1. Blow up

ตัวอย่างประโยค: When I saw the look on Natty’s face, I just know she’d blow up.

 

 1. Pop one’s cork

ตัวอย่างประโยค: She tried to hold it back, but suddenly she popped her cork.

 

 1. Go ape

ตัวอย่างประโยค: Anny will go ape if she ever hears about it.

 

 1. Go bonkers

ตัวอย่างประโยค: The drovers in this country seem to go completely bonkers if therer’s even a little bit of snow on the ground.

 

 1. Go berserk

ตัวอย่างประโยค: She went berserk and strangled her cat.

 

 1. Blow one’s stop

ตัวอย่างประโยค: I think he’ll blow his top when you give him news.

 

 1. Fly off the handle

ตัวอย่างประโยค: I know you’re upset, bit there’s no point flying off the handle like that.