15 ประโยคภาษาอังกฤษเมื่อพูดเร็วๆจะเป็นอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วภาษาอังกฤษเมื่อมีการใช้บ่อยเคยชินและพูดเร็วแบบธรรมชาติ จะมีการรวมเสียงของคำเข้าด้วยกัน ทำให้คนที่เรียนภาษอังกฤษเป็นภาษาที่สองหลายคนมักบ่นว่า ฟังฝรั่งพูดไม่ทัน เนื่องจากเขารวบคำศัพท์นั้นเอง ดังนั้นถ้าเราอยากจะฟังออก เข้าใจความหมายมากขึ้นมาฝึกรวบคำกัน วันนี้เรามีตัวอย่างประโยคภาษอังกฤษ 15 คำ ที่รวบคำมาให้ดูกันดังนี้

ประโยคปกติเมื่อพูดช้าประโยคมีการรวบคำเมื่อพูดเร็ว
I have got to go.I’ve gotta go.
I have got a book.I’ve gotta book.
Do you want to dance?Wanna dance?
Do you want a banana?Wanna banana?
Let me in.Lemme in.
Let me go.Lemme go
Did you do it?Dija do it?
Not yet.Na chet.
I will meet you later.I’ll meechu layder.
What do you think?Whaddyu think?
What did you do with it?Whajoo do with it?
How did you like it?Howja like it?
When did you get it?When ju geddit?
Why did you take it?Whyju tay kit?