15 คำถามภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้

วันนี้มาเรียนรู้คำถามภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้และวิธีการตอบคำถามทั่วไปเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 1. Do you like American food? ถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบได้ทั่วไป Yes หรือ No แต่ถ้าไม่รู้จริงๆ ก็สามารถพูดได้ว่า I don’t know!? What do you recommend?
 2. Have you been to….. ? เป็นคำถามทั่วไปที่ชวนคุยหรือนำ เวลาตอบสามารถตอบได้ว่า Yes I have หรือ No I haven’t. ถ้าให้ดูดีเป็นมิตรมาหน่อยก็อาจะตอบว่า No I haven’t yet. But I want to.
 3. How are you? คำถามคำทักทายที่เจอบ่อยสุด สามารถตอบได้หลากหลายว่าที่เคยเรียน เช่น Good!, Great, I’m good how are you?
 4. How long have you been studying English? เป็นคำถามที่ถามนักเรียนภาษาอังกฤษหลายคน และเวลาตอบก็สามารถตอบได้ว่า I have been studying English for…(จำนวน ปี เดือน ที่คุณเรียนภาษาอังกฤษมา )
 5. How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ ก็ตอบไปว่า I’m + (เลขอายุคุณ)
 6. What did you say? คุณพูดอะไรนะ เป็นการถามย้ำในสิ่งที่คุณไม่ได้ยิน
 7. What this? นี่อะไรหรอ? ในกรณีคุณไม่รู้จักสิ่งนั้น
 8. What’s your name? คุณชื่ออะไร ตอบว่า My name’s …(ชื่อคุณ) , I’m …(ชื่อคุณ) , หรือพูดชื่อไปเลยก็ได้
 9. What’s your phone number? เบอร์โทรศัพท์คุณเบอร์อะไร แต่โปรดระวังเวลาใช้คำถามนี้อาจจะดูตรงเกินไปอย่างที่เคยบอกไว้ในบทความก่อนๆ สำหรับการตอบก็พูดได้ว่า It’s …. (เบอร์โทรคุณ) หรือ My phone number is….(เบอร์โทรคุณ)
 10. When is your birthday? วันเกิดของคุณเมื่อไหร่ เวลาตอบก็บอกแค่เดือนและวันที่ เช่น February 14th หรือถ้าอยากตอบแบบเต็มประโยคก็ My birthday is (เดือน) (วันที่)
 11. Where are you from? คุณมาจากไหน เมืองไหน ประเทศไหน ก็สามารถตอบได้ว่า I’m from Thailand.
 12. Where did you learn English? คุณเรียนภาษาอังกฤษที่ไหน คุณสามารถตอบได้ว่า I learned English at Shorteng.com! หรือสามารถตอบได้ว่า I learnt English online , I learnt English from … (ชื่อสถาบัน หรือโปรแกรมที่เรียน)
 13. Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน บางครั้งคำตอบอาจะเป็นประเทศ หรือชื่อสถานที่ก็ได้
 14. Where do you work? คุณทำงานที่ไหน ตอบได้ว่า I work at … (ชื่อบริษัท) หรือ I work for … (ชื่อบริษัท)
 15. Where’s the bathroom? ห้องน้ำอยู่ไหน ถือว่าเป็นคำถามสำคัญ ที่อเมริกานิยมถามว่า Where’s the bathroom? หรือ Where is the restroom? มากกว่า Where is the toilet?