14 อาการในร่างกายที่ควรรู้เป็นภาษาอังกฤษ

บางครั้งอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นในตัวเรา เช่น สะอึก เป็นตะคริว จั๊กจี้ เหล่านี้เป็นต้น เราควรจะรู้จักคำศัพท์เหล่านี้ไว้ เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวเราและมีหลายคำที่น่าสนใจ มาดูกันว่า 14 อาการเหล่านนั้นมีอะไรบ้าง

1. อาการเหน็บชา = Pins and needles
2. ตะคริว = Cramp
3. คัน = Itchy
4. จั๊กจี้ = Ticklish
5. อาการสะอึก = Hiccup
6. เรอ = Burp
7. กรน = Snore
8. หาว = Yawn
9. สูดดม ฟุดฟิด = Sniff
10. สั่งน้ำมูก = Blow your nose
11. กลืน กระเดือก = Swallow
12. จาม = Sneeze
13. กัดฟัน = Grinding teeth
14. กระวนกระวาย กระสับกระส่าย = Fidget

เป็นอย่างไรกันบ้างกับทั้ง 14 อาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับตัวเราทุกคน บางคำอาจจะเคยเห็นผ่านตาแต่บางคำก็ถือเป็นคำศัพท์ใหม่ที่น่าจดจำและควรรู้ไว้ ยิ่ง 14 อาการนี้เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนแล้วล่ะก็เราก็ต้องยิ่งควรรู้คำศัพท์เหล่านี้เก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น เพราะทั้ง 14 อาการไม่ว่าคนชาติๆไหนๆก็เป็นกัน หวังว่า 14 คำศัพท์นี้จะเป็นประโยขน์และได้มีโอกาสนำไปใช้กันบ้างนะ