12 เดือน ในภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง

ใน 1 ปี มี 12 เดือน แล้ว 12 เดือนนี้ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกันบ้างนะ ???

มาดูกันเลย แต่ละ เดือน ใน 1 ปี

 

มกราคม   January – 31 days

กุมภาพันธ์   February – 28 days; 29 days in Leap Years (Leap Years คือ ปีอธิกสุรทิน)

มีนาคม March – 31 days

เมษายน April – 30 days

พฤษภาคม   May – 31 days

มิถุนายน   June – 30 days

กรกฎาคม July – 31 days

สิงหาคม   August – 31 days

กันยายน September – 30 days

ตุลาคม   October – 31 days

พฤศจิกายน November – 30 days

ธันวาคม   December – 31 days

 

คำย่อที่นิยมใช้ในแต่ละเดือน

January = Jan

February = Fab

March = Mach

April = April

May

June

July

August = Aug

September = Sep

October = Oct

November = Nov

December = Dec