10 เรื่องเกี่ยวกับ Article ที่มักใช้ผิดบ่อยๆ

Article เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องในด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ a, an, the ให้ถูกต้องกับคำไหนๆก็ตาม แม้แต่เจ้าของภาษาเองยังเคยทำผิดพลาดมาไม่น้อย เพราะมันก็ถือเป็นเรื่องจุกจิกที่หลายคนไม่ค่อยจะใส่ใจ แต่ถ้าคุณอยากเป็นคนที่เก่งภาษาให้รอบด้านและอยากใช้มันได้อย่างถูกต้องก็ควรที่จะตระหนักและเรียนรู้กับมันไว้ โดยครั้งนี้มา ดู 10 เรื่องเกี่ยวกับ Article ที่คนส่วนใหญ่มักใช้ผิดบ่อยๆกัน

  1. ผิด = The last night

ถูก  = Last night

ถ้าจะพูดถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องใช้เป็น Last night ไม่ใช่  The last night

 

  1. ผิด = Thames

ถูก  = The Thames

The สามารถใช้กับชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น ภูเขา แม่น้ำ ทะเลทราย มหาสมุทร และหมู่เกาะได้

 

  1. ผิด = The London

ถูก  = London

เราจะไม่ใช้ Article กับ Proper noun หรือชื่อเฉพาะ เช่น Betty , Tony,  Tokyo เป็นต้น

 

  1. ผิด = a restaurant

ถูก  = The restaurant

เวลาพูดถึงร้านอาหารที่เคยพูดถึงไปแล้วในประโยคก่อนหน้า นั่นหมายความว่าทุกคนรู้แล้วว่าหมายถึงร้านอาหารร้านไหน ดังนั้นเวลาพูดถึงในประโยคถัดมาให้ใส่ The restaurant เพื่อเป็นการเฉพาะเจาะจง

 

  1. ผิด = pizza , a pasta

ถูก  = a pizza , pasta

เราจะใช้ a กับคำนามที่นับได้ ซึ่ง pizza สามารถนับเป็นชิ้นๆได้ ในขณะที่ pasta ไม่สามารถนับได้ เพราะฉะนั้น pasta จึงเป็นคำนามนับไม่ได้

 

  1. ผิด = The France , United States

ถูก  = France , the United States

เราจะใช้ the กับชื่อประเทศที่เป็นคำนามนับได้ เช่น the United States หรือ สหรัฐ ที่มีหลายรัฐรวมกันจึงเป็นชื่อประเทศคำนามนับได้

 

  1. ผิด = administrator

ถูก  = an administrator

เราจะใช้ Article เพื่อบรรยายหรือบอกชื่อตำแหน่ง เช่น an accountant, a teacher, a doctor เป็นต้น

 

  1. ผิด = an university

ถูก  = a university

จะใช้ an กับคำที่ออกเสียงสระในภาษาอังกฤษ a(เอ),e(อี),i(ไอ),o(โอ),u  ถึงแม้บางคำจะใช้อักษรทั้ง 5 สระ นี้ แต่ไม่ได้ออกเสียง อ ก็จะไม่ใช้ an แต่ใช้ a แทน เช่น university อ่านว่า ยู-นิ-เวอร-ซิ-ตี้   ออกเสียง ยู คำแรกจึงใช้ a university

 

  1. ผิด = the 2018, the June

ถูก  = 2018 , June

วลีที่เป็นระยะเวลา ทั้ง เดือน ปี จะไม่ใช้ Article เช่น January, Sunday, 2020 เป็นต้น

 

  1. ผิด = the UNICEF, UNDP

ถูก  = UNICEF, the UNDP

คำย่อที่สามารถอ่านได้ใหม่จะไม่ใช้ Article เช่น UNICEF อ่านได้ใหม่ว่า ยู-นิ-เซฟ ในขณะที่ คำย่อที่ไม่อ่านได้ใหม่แล้วเรียกเรียงตัวอักษร เช่น UNDP อ่านว่า ยู-เอ็น-ดี-พี  แบบนี้จะใช้ Article เป็น the UNDP