10 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร

มาเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษที่นำอาหารมากล่าวถึงกันอย่างน่าสนใจกันเถอะ เพื่อจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ชอบพูดกันบ่อยๆ ในภาพยนตร์ หรือ ซีรี่ย์

  1. Piece of cake มีความหมายว่า บางสิ่งที่ง่ายๆ
  2. To go bananas มีความหมายว่า จะกลายเป็นบ้าแล้ว
  3. Bring home the bacon มีความหมายว่า ได้รับเงิน
  4. Have bigger fish to fry มีความหมายว่า มีสิ่งที่สำคัญกว่าจะต้องทำ
  5. That’s the way the cookie crumbles มีความหมายว่า เป็นอย่างนั้นแหล่ะ
  6. Like two peas in a pod มีความหมายว่า เหมือนกันมากๆ
  7. As red as cherry มีความหมายว่า สีแดงมากๆ
  8. Eat like a horse มีความหมายว่า กินเยอะมากๆ
  9. Walk on eggshells มีความหมายว่า พยายามอย่างหนักเพื่อไม่ให้ใครผิดหวัง
  10. Hard nut to crack มีความหมายว่า ปัญหาที่ยาก

จาก 10 สำนวนข้างต้นจะเป็นการนำคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารหรือของกินเข้ามาใช้ในสำนวนนั้นๆ แต่สิ่งที่เห็นในแง่ของการตีความหรือความหมายแฝงที่แท้จริงนั้นกลับไม่ได้เกี่ยวกับคำแปลของคำศัพท์อาหารเหล่านั้นเลย ดังนั้นถือได้ว่าสำนวนภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรศึกษาไว้บ้าง เพราะเราอาจจะได้เจอมันในสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดก็ได้