10 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Eye

มาเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตากันบ้าง โดยวันนี้มี 10 สำนวนที่นำคำว่า Eye อยู่ในสำนวนนั้นๆ มาฝากกันพร้อมความหมายที่น่าสนใจดังนี้

  1. To cry one’s eyes out หมายความว่า ร้องไห้อย่างหนัก
  2. To be all eyes หมายความว่า มองดูอย่างใกล้ชิด คล้ายๆจับตามองอยู่
  3. To catch some’s eye หมายความว่า เป็นที่ดึงดูดสายตาจากผู้อื่น โดเด่น
  4. Have an eye for something หมายความว่า สามารถตัดสินได้ว่าอะไรดี อะไรมีคุณค่า
  5. Keep an eye on หมายความว่า คอยสังเกตอย่างระมัดระวัง
  6. To open someone’s eyes หมายความว่า ทำให้บางคนเข้าใจบางสิ่งบางอย่าง คล้ายๆ เปิดตา ทำให้ตาสว่าง
  7. With one’s eyes shut หมายความว่า สามารถทำบางสิ่งโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
  8. In the public eye หมายความว่า ในที่สาธารณะ ท่ามกลางฝูงชน
  9. To turn a blind eye หมายความว่า ทำเป็นมองไม่เห็น
  10. To see eye to eye หมายความว่า เห็นด้วยตรงกัน ตกลงร่วมกัน