10 ประโยคเพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนผู้อื่น

คำพูดหรือประโยคการสนับสนุนและการให้กำลังใจนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามาก เพราะมันจะส่งผลให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังมีพลังใจในการสู้ต่อไป ดำเนินชีวิต หรือทำบางสิ่งต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อ ดังนั้นเราควรจะต้องเรียนรู้ประโยคการให้กำลังใจเหล่านนี้ไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่คุณรัก คนที่คุณหวังดีกับเขา/เธอ เราจึงมี 10 ประโยคให้กำลังใจมาฝากเป็นภาษาอังกฤษดังนี้

  1. Nice job! / You did great! เราจะพูดก็ต่อเมื่อคนนั้นได้ทำบางอย่างเสร็จด้วยดี
  2. Give it your best shot. (Best shot = best try, best effort)
  3. You can do it!
  4. Don’t give up! / Hang in there! เราจะใช้เมื่อคนนั้นเจอสิ่งที่ยากลำบาก
  5. You’re doing great.
  6. You’ve almost got it.
  7. You’re on the right track.
  8. That’s a real improvement.
  9. That was a nice try. พูดเมื่อคนนั้นทำดีที่สุดแล้วแต่ผลลัพท์อาจจะไม่ได้ดังที่หวัง
  10. Keep up the good work!