10 ประโยครู้ไว้ใช้ในการแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

การแนะนำตัวครั้งแรกเป็นเรื่องสำคัญและสามารถสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มคนใหม่ที่เจอกันครั้งแรกได้ด้วย ฉะนั้นวันนี้เรามาดู 10 ประโยคภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์สำหรับการแนะนำนำตัวของคุณกับผู้อื่น พร้อมตัวอย่างประโยคและคำอธิบายจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

  1. It’s nice to meet you. ประโยคแรกในการทักทายและกล่าวความยินดีที่ได้รู้จักพร้อมกับ shake hand ไปด้วยได้
  2. My name is …. เป็นการแนะนำชื่อของคุณเอง เช่น My name is Hanna. หรือ My name’s Peter.
  3. I’m from…. บอกว่าเรามาจากที่ไหน เช่น I’m from Thailand. จะใช้ I’m from (country or city).
  4. I live in…. สามารถพูดได้ว่าเราอาศัยที่ประเทศไหน เมืองไหน เขตไหน สถานที่ เช่น I’m live in New York
  5. I’m a/an….แนะนำว่าตัวคุณทำอาชีพอะไร เช่น I’m a doctor.
  6. I’m…..years old. บอกไปว่าเราอายุเท่าไหร่ เช่น I’m 23 years old.
  7. I enjoy/like…. ก็เป็นการเล่าว่าคุณชอบทำกิจกรรมอะไรในยามว่างหรืองานอดิเรกนั่นเอง โครงสร้างการตอบก็คือ I enjoy/like + Noun phrase. เช่น I like listening to music. หรือ I enjoy listening to music.
  8. One of my hobbies is…. ประโยคนี้ก็จะเป็นการพูดเพื่อให้สามารถต่อเนื่องบทสนทนาได้ เพราะฉะนั้นงานอดิเรกที่จะระบุไปต้องเป็นเรื่องทั่วไปที่คนรู้จักและพูดคุยต่อได้ง่าย เช่น เรื่อง ถ่ายรูป ดูหนัง ทำอาหาร เต้นรำ กีฬา เป็นต้น
  9. I’ve been learning English for…. ประโยคนี้ใช้ตอบกรณีมีคนถามว่า How long have you been studying English? คุณก็สามารถตอบได้ว่า I’ve been learning English for + (ระยะเวลาทั้งหมด)
  10. I’m learning English at ShortEng.com ประโยคนี้ไว้สำหรับตอบคำถามกรณีถามว่า Where did you learn English? คุณก็สามารถตอบได้ว่า I’m learning English at ShortEng.com หรือ I’m learning English at my school. เป็นต้น