10 ประโยคภาษาอังกฤษเมื่อต้องบอกว่า จดจำไว้, เตือนด้วย และลืมไปแล้ว

ในชีวิตคนเรามีหลายเรื่องราวที่น่าจดจำ และไม่ควรลืม แต่บางครั้งก็มีโอกาสลืมกันได้ หรือจำไม่ได้บ้าง ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีหลายประโยค ที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อบอก เตือน หรือแจ้งให้ใครบางคนทราบว่าจะไม่ลืมนะ หรือแม้แต่บอกตัวเองก็ตามว่าจะจดจำไว้ มาดู 10 ประโยคดังกล่าวกัน

  1. Please remember to…./ Please don’t forget to…
  2. I’ll always remember… / I’ll never forget…
  3. If I remember correctly… / As far as I can recall..
  4. I have a vague recollection of…
  5. It’s on the tip of my tongue. ประมาณว่าเราพยายามที่จะจำนะแต่ก็จำไม่ได้ นึกไม่ออก
  6. My mind went blank. ฉันไม่สามารถจำได้
  7. It doesn’t ring a bell. ฟังดูไม่คุ้นเลย อาจจะจำไม่ได้ หรือลืมไปแล้ว
  8. I’d like to remind you about…
  9. You haven’t forgotten to / about….have you?
  10. It completely slipped my mind! ฉันลืมเกี่ยวกับสิ่งนี้ไปอย่างสนิท