10 ประโยคภาษาอังกฤษน่าสนใจ เก็บไว้ใช้เมื่อคุณต้องตัดสินใจ

หลายครั้งที่ชีวิตคนเราต้องได้สัมผัสการตัดสินใจ เพราะอันที่จริงแล้วการตัดสินใจมันเกิดขึ้นตลอดเวลาต่างหาก เช่น เวลาคุณจะไปกินข้าว ก็ต้องตัดสินใจเลือกร้านว่าจะไปที่ไหนดี กินอะไรดี ไปกับใคร เป็นต้น เห็นไหมว่าการตัดสินใจมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนเราได้บ่อยและเกือบจะตลอดเวลา เพราะฉะนั้น 10 ประโยคที่นำมาฝากเชื่อว่าจะต้องมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องตัดสินใจบ่อยๆแล้วสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษด้วย มาดูกันเลย

  1. I’ll take that into consideration.
  2. I’m debating between… กรณีมีทางเลือกให้เลือก เช่น Option A หรือ Option B
  3. I’m on the fence. ประมาณว่าฉันอยู่ตรงกลาง ยังไม่สามารถเลือกหรือตัดสินใจได้
  4. On the other hand…
  5. I can’t make up my mind.
  6. I’m having second thoughts.
  7. I changed my mind. ฉันเปลี่ยนใจ
  8. He convinced / persuaded me to … เขาโน้มน้าวฉัน…
  9. Looking back, I know it was the right decision.
  10. It’s up to you. แล้วแต่คุณเลย ให้คุณตัดสินใจ