10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเสียงคล้ายแต่คนละความหมาย

มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันพร้อมตัวอย่าง 10 คำเหมือนดังนี้

Steel (N.)     มีความหมายว่า      เหล็ก เช่น The building had steel beams at its center.

Steal (V.)     มีความหมายว่า      ขโมย เช่น Don’t steal, or you will go to jail.

 

Bow (N.)      มีความหมายว่า      โบว์ ริบบิ้นที่ตกแต่งผม เช่น Her hair was tied in a red bow.

Bow (V.)      มีความหมายว่า      โค้ง ก้มหัว เช่น When the queen walks past, men bow to her.

 

Aloud            มีความหมายว่า      ดัง เช่น Please read the next chapter aloud, Betty.

Allowed       มีความหมายว่า      ได้รับอนุญาต เช่น Cheeseburgers are not allowed on my diet, but I eat them anyway.

 

Club               มีความหมายว่า      อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เช่น I used my purse as a club and pounded the mugger’s head.

Club               มีความหมายว่า      ชมรม สโมสร เช่น Ben joined the model train club.

Club               มีความหมายว่า      สถานที่ดื่มและเต้นรำ เช่น ไนทคลับ เช่น Come to the club with me on Friday.

 

Right              มีความหมายว่า      ขวา เช่น The store will be on your right after first stop sign.

Write             มีความหมายว่า      เขียน เช่น Write your name at the top of the test.

Rite                                มีความหมายว่า      พิธีกรรม เช่น Many churches practice the rite of baptism.

 

Sea                 มีความหมายว่า      ทะเล เช่น The crab fisherman spent a month at sea.

See           มีความหมายว่า      ดู เช่น He climbed the large tree to see if he was near the forest’s edge.

 

Fine               มีความหมายว่า      ค่าปรับ เช่น  The library gave David a fine when he brought his book back late

Fine               มีความหมายว่า      บาง เช่น The necklace was made of fine strands of woven gold.

Fine               มีความหมายว่า      โอเค สบายดี เช่น She asked how I was, and I said was fine

 

Doe                มีความหมายว่า      กวางตัวเมีย เช่น A bucks has antlers; a doe does not.

Dough           มีความหมายว่า      แป้งโด เช่น Roll the dough out on a floured surface.

Dough           มีความหมายว่า      เงิน (คำแสลง) เช่น I have a lot of time but little dough.

 

Die                 มีความหมายว่า      ตาย เช่น As sad it is, all pets eventually die.

Dye                          มีความหมายว่า      ย้อม เช่น Ricky bought red dye for his hair.

 

Rock              มีความหมายว่า      ประเภทเพลง Rock เช่น Listening to rock will rot your brain, Mom always said.

Rock              มีความหมายว่า      โยก ไกว แกว่ง เช่น Sarah rocked her baby to coax to sleep.

Rock              มีความหมายว่า      หิน เช่น Billy Joe crammed a rock under the tire so his truck wouldn’t roll.