ไม่เป็นไร ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้างนะ

เวลามีคนเข้ามาขอบคุณเราแล้วเราจะบอกว่า ไม่เป็นไร เป็นภาษาอังกฤษเราจะบอกเชาว่าอย่างไรดีนะ
การพูดว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษ หลายคนอาจจะนึกถึงคำว่า You’re welcome แต่จริงๆแล้วยังมีแบบอื่นๆอีกซึ่งเราสามารถพูดได้หลายแบบดังนี้

You’re welcome.
You’re very welcome.
You’re quite welcome.
You’re truly welcome.
No problem.
Any time.
Anything for you.
No worries.
Don’t mention it
Don’t worry about it.
It’s nothing. (ปัจจุบัน)
It was nothing. (อดีต)

การพูดว่า ไม่เป็นไร สามารถพูดเป็นทางการ (Formal) สามารถบอกได้ว่า
It’s my pleasure. (ปัจจุบัน)
It was my pleasure. (อดีต)

และนี้ก็เป็นการพูดว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษ เพื่อนๆลองนำไปฝึกใช้กันนะ