ไม่ต้องทอนภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

จะพูดว่าน้องๆไม่ต้องทอนหรอกเป็นภาษาอังกฤษ เราจะพูดว่าอย่างไร

การจะพูดว่าไม่ต้องทอนเงินในภาษาอังกฤษ เราใช้คำว่า Keep the change

ตัวอย่างการใช้ Keep the change ในประโยคภาษาอังกฤษ
He ordered three cheese burgers and a soda, gave me all his money, and told me to keep the change.
He told the texi driver to keep the change.
He told the waiter to keep the change.
You can keep the change.

และนี้ก็เป็นวิธีการพูดว่าไม่ต้องทอนเงินเป็นภาษาอังกฤษง่ายกันไหมละ แล้วอย่าลืมเอาไปฝึกพูดกันนะ