ไป Excursion ที่ Immigration Museum

มาต่อกันกับไรไป Excursion หรือไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนที่ต่างแดนกัน โดยครั้งนี้จะมาเล่าตอนไป Immigration Museum หรือ พิพิธภัณฑ์ผู้อพยพ ที่ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการไปทัศนะศึกษาครั้งนี้ก็มีความน่าสนใจและมีเรื่องให้เรียนรู้ทีแปลกใหม่แบบเช่นเคย เพราะ พิพิธภัณฑ์ผู้อพยพเมลเบิร์น นั้นเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่หลากหลาย ทั้ง ข้อมูล เรื่องราว ประวัติศาสตร์ ของประเทศออสเตรเลียไว้อย่างมากมาย

ทำให้เราได้เรียนรู้ประเทศออสเตรเลียมากขึ้นก็ครั้งนี้เลยล่ะ โดยปกติไม่แน่ใจว่าพิพิธภัณฑ์ผู้อพยพเมลเบิร์นนั้นคนทั่วไปเข้าฟรีหรือไม่ แต่เนื่องจากเราไปกับทางมหาวิทยาลัย ในฐานะนักเรียนจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ภายในก็มีการจัดแสดง ภาพ แสง สี เสียง และโปสเตอร์ต่างๆ เกี่ยวกับประชากรของออสเตรเลียตั้งแต่สมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบัน และการบอกเล่าเรื่องของการยกพลขึ้นบกของแต่ละชาติ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลี จีน โคลัมเบีย เวียดนาม อินเดีย อินโด อังกฤษ และอีกมากมายหลายชาติ นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ผู้อพยพเมลเบิร์นยังแบ่งจัดโซนการแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ มีการจำลองสถานที่ในอดีต สภาพความเป็นอยู่ของผู้อาศัยในเรือ การใช้ชีวิต เป็นต้น

ขณะการเที่ยวชมและเรียนรู้ข้อมูลนั้นก็ยังคงมีเด็กจากต่างโรงเรียนที่มาทัศนะศึกษาเช่นกัน ทั้งเด็กเล็กเด็กโต บรรยากาศแห่งการเรียนรู้จริงๆ

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Immigration (N.) แปลว่า การอพยพ