ไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย ต้องรู้จัก VFS

คนไหนที่กำลังวางแผนจะไปออสเตรเลีย ไม่ว่าจะไปเรียน ไปเที่ยว หรือไปอยู่เลย จำเป็นจะต้องรู้จัก VFS เนื่องจากศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (Australia Visa Information) นั้นอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท VFS ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องไปยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียที่นี่ โดยปกติแล้วก่อนไปเราควร ศึกษาข้อมูลผ่านทางเวปไซด์ของเค้าก่อนเนื่องจากเราจะได้รู้ประเภทวีซ่าของเรา เอกสารที่ต้องใช้ ค่าธรรมเนียม ขั้นตอนต่างๆ และการนัดวันเข้าไป ทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์นี้ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html ภายในเวปจะมีรายละเอียดข้อมูลสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเนื่องจากมีภาษาไทย ให้เราได้เลือกถามดูถึง 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การทราบประเภทวีซ่า
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากยื่นใบสมัคร

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในกรณีประเมินด้านคุณสมบัติและการเข้าใจถึงประเภทของวีซ่ามากขึ้นนั้น ทาง VFS เองก็ได้แนะนำให้เราสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1 ซึ่งรายละเอียดข้อมูลก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นเวปไซด์โดยตรงจากทางรัฐบาลออสเตรเลียนั่นเอง

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Information (N.) แปลว่า ข้อมูล คำเหมือน Data, info , statistic