ไปดูหนังใช้คำไหนได้บ้าง

คำว่าดูหนังบ้านเรามี 2 แบบ คือแบบที่ไปดูหนังที่โรงหนัง โรงภาพยนตร์เลย กับแบบที่ดูหนังดุละครทีวีอยู่บ้าน โดยวลีส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าไปดูหนัง ประกอบไปด้วยคำเหล่านี้ที่สามรถนำมาใช้ในประโยค เช่น Watch a movie, go watch a movie, see a movie, go see a movie

ทีนี้เรามาดูแบบชัดๆกันว่า ดูหนังอยู่บ้านกับไปดูหนังที่โรงหนังแบบไหนจะเหมาะกว่ากัน

กรณีถ้าไปดูหนังนอกบ้าน หรือไปดูหนังที่โรงหนัง มักจะใช้ Seeing

ตัวอย่าง  Would you like to see a movie tonight?  >> are you interested in seeing a movie in the theater tonight?

ในขณะที่การดูหนังดูละครอยู่บ้าน หรือแม้แต่เช้าหนัง DVD มาดูเองที่บ้าน มักจะใช้ watch

ตัวอย่าง

Did you watch the American Idol last night?

I watched a great golf tournament on TV yesterday.

หลักการจำง่ายๆ โดยจำแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวคุณก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตลอดชิวิตแล้วว

I like to see a movie in the theater. But I don’t like to watch/watching a movie on TV.

รู้เทคนิคแบบนี้กันแล้ว แยกออกเป็นแล้วใช่ไหมว่า ไปดูหนังแบบไหนควรใช้คำไหน ประโยคแบบไหน บ้าง