ไตรมาสในภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรกันนะ

เราเรียกไตรมาสเป็นภาษาอังกฤษว่า Quarter ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอในเรื่องงบการเงินหรือการประกาศผลประกอบการของบริษัท รวมไปถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ

โดยไตรมาสนั้นสามารถแบ่งเป็นช่วงระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งแบ่งช่วงเวลา 1 ปี ออกเป็น 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 หมายถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม
ไตรมาสที่ 2 หมายถึงช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน
ไตรมาสที่ 3 หมายถึงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
ไตรมาสที่ 4 หมายถึงช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม

เราจะเขียนไตรมาสเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Quarter 4

เราสามารถเรียกย่อๆได้ว่า Q(Quarter) เช่น Q1, Q2, Q3 และ Q4 เป็นต้น โดยตัวQ นั้นย่อมมาจาก Quarter นั้นเอง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.