ไข่เจียว ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง

คำว่า ไข่เจียว เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ


คำว่า ไข่เจียว หรือ ไข่ม้วน สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Omelet


ซึ่งไข่เจียวที่ฝรั่งรับประทานกันนั้นจะเป็นไข่ม้วนในบ้านเรา แต่ว่าถ้าเป็นไข่เจียวแบบเดิมที่บ้านเราทำเป็นไข่เจียวฟูๆ เราก็สามารถเรียกได้ว่า Thai omelet ไข่เจียวแบบไทย หรือ ไข่เจียวฟูๆนั้นเอง

ส่วนข้าวไข่เจียวเราก็ใช้คำแบบนี้ได้เลย Rice with omelet หรือ ข้าวไข่เจียว

ตัวอย่างการใช้ Rice with omelet ข้าวไข่เจียว ในประโยคภาษาอังกฤษ
What would you like to have for lunch?
I will have a rice with omelet please.