ใช้ Whose ถามและตอบ

การใช้  Whose ในการถามและตอบ นั้นมีหลักการที่เราจะต้องศึกษา ซึ่งจากบทความ Whose เราก็เข้าใจถึงความหมาย และตัวอย่างประโยคไปบ้างแล้ว ในบทความนี้จะขอเพิ่มเติมและลงลึกถึงหลักการใช้งาน Whose ในการถามและตอบ

หลักการใช้ Whose ถาม
Whose ตามด้วย noun หรือ ไม่มี noun ก็ได้

ตัวอย่างถาม Whose ตามด้วย noun
Whose book is this?

ตัวอย่างถาม Whose ตามด้วย noun
Whose is this?

หลักการใช้ Whose ตอบ
จะการตอบใช้ร่วมกับ Pronoun ความเป็นเจ้าของ
mine/ours/yours/his/hers/ its/theirs

Whose book is this?
ตอบ It is mine.

Whose money is this?
ตอบ It is hers.

หรือหากเราอยากระบุถึงของคนนั้นก็สามารถระบุชื่อแทน Pronoun ได้เลย
Whose shoes are these?
ตอบ They are John’s.

 

จะเห็นการใช้ Whose เราจะต้องมีความรู้เรื่อง Pronoun ด้วย เพื่อเป็นการช่วยในการแสดงถึง ความเป็นเจ้าของ ในการตอบคำถาม ของ Whose  นั้นเอง