โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไป รู้ไว้ใช้เอาตัวรอด EP2

มาต่อกันกับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปที่ช่วยให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้กันในตอนที่ 2

 • That’s why + Subject + Verb โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้พูดเมื่อต้องการบอกว่า เพราะอย่างงี้ ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ โดย That’s ย่อมากจาก That is

ตัวอย่าง

 • That’s why she appears so happy.
 • That’s why people admire you.
 • It’s gonna be + Adjective โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้เมื่อคุณต้องการบอกใครบางคนว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างไร ความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน

ตัวอย่าง

 • It’s gonna be fun.
 • It’s gonna be easy
 • It’s gonna be exciting.
 • Here’s to + Noun โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้พูดเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่าง เช่นงานเลี้ยง งานแต่งงาน หรืองานชัยชนะการแข่งขัน เป็นต้น ประมาณว่า ดื่มฉลองเพื่อ….

ตัวอย่าง

 • Here’s to the winner!
 • Here’s to your marriage.
 • It’s no use + Verb-ing โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้ได้เมื่อคุณต้องการพูดว่า ไม่มีเหตุผลที่จะ… ไม่มีประโยชน์อะไร… โดย It’s ย่อมาจาก It is

ตัวอย่าง

 • It’s no use crying.
 • It’s no use separating them.