แอบงีบ แอบหลับ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไง

If_I_cant_go_out,_I_might_as_well_take_a_nap_(5010492054)
ใครแอบงีบหลับในระหว่างเรียนหรือทำงานกันบ้างยกมือขึ้นหน่อย ว่าแต่เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่า แอบบงีบ หรือ แอบบหลับในภาษาอังกฤษ พูดได้ว่าอย่างไร
แอบงีบ แอบหลับ ภาษาอังกฤษนั้นก็คือ Nap ซึ่งส่วนใหญ่ก็ ต้องเติม ing เพื่อให้เห็นภาพว่ากำลังทำอยู่ก็กลายเป็น Napping

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับการแอบงีบ แอบหลับ
I will take a nap.
He Was Napping.
You Should Take a Nap Every Day.
Take a Nap! Change Your Life.

ขอเสริมความรู้เกี่ยกวกับการแอบบหลับ แอบบงีบไว้หน่อยว่า การแอบบหลับ แอบงีบ ช่วยให้เรามี productive ดีขึ้น สามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าคนที่ไม่แอบบหลับ เลยนะรู้ไหม

สุดท้ายฝากคำคมไว้หน่อยว่า

People who nap are not lazy. They might be the smartest, most productive people you know.
คนที่แอบหลับนั้นพวกเขาไม่ใช่คนขี้เกียจ แต่พวกเขาอาจจะเป็นคนที่ฉลาดที่ขยันที่สุดก็เป็นได้
เขียนโดย MICHAEL HYATT.

มาแอบงีบกันเถอะ