แบ่งประเภทของ Preposition 3 แบบ

Preposition หรือภาษาไทยเราเรียกว่า คำบุพบท โดยทั่วไปแล้วมีหน้าที่เชื่อมคำศัพท์ และแสดงความเข้าใจของการสื่อความหมาย ซึ่งในภาษาอังกฤษได้มีการแบ่งประเภทของ Preposition ไว้ 3 แบบด้วยกัน เพื่อการนำไปใช้ที่เข้าใจง่ายขึ้น ดังนั้นเรามาดู กลุ่มประเภทของคำบุพบทกัน

Preposition for Direction: คำบุพบทที่ใช้เกี่ยวกับทิศทาง

 • To
 • Toward
 • Through
 • Into
 • Down
 • Around
 • Past
 • Inside

Preposition for Place: คำบุพบทที่ใช้เกี่ยวกับสถานที่

 • Next to
 • Beside
 • Under
 • Below
 • Over
 • Above
 • Across
 • Against
 • Between
 • Into
 • Behind
 • Onto
 • From
 • In
 • At
 • On
 • By
 • Among
 • Close to
 • In front of
 • Inside
 • Near
 • Opposite
 • up

Preposition for Time: คำบุพบทที่ใช้เกี่ยวกับเวลา

 • in
 • on
 • at
 • since
 • for
 • ago
 • before
 • to
 • past
 • till
 • until
 • by