แบบฝึกหัด Verb 8

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 8 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. I am ….…. an ice cream.
2. Claire ….…. eating Korean food in Seoul Restaurant.
3. Andrew and Charlotte ….…. eating steaks at home.
4. Lily ….…. some milk.
5. Austin ….…. a lot of beer.