แนวคำถามและคำตอบที่มักพบบ่อยเมื่อสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

หลังจากเรียนจบก็เข้าสู่ชีวิตของการทำงาน วัยผู้ใหญ่ แน่นอนว่าทุกคนจะต้องได้รับการสัมภาษณ์งานก่อนเข้าทำงาน และยิ่งไปกว่านั้นถ้าใครได้ทำงานในบริษัทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องจำเป็น แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะวันนี้เราได้รวบรวมแนวคำถาม และแนวคำตอบที่คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอตอนสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนมาฝากกัน

แนวคำถามที่ผู้สัมภาษณ์มักจะถาม

 • Do you have much experience in…
 • How long were you working as a…
 • Do you know how to…
 • I’m looking for someone who can…
 • Have you ever…?
 • What type of person would you say you are?
 • What three adjective would you use to describe yourself?
 • Tell me about your employment history.
 • What are you strengths and weakness?
 • Why would you be good for this position?
 • Why are you interested in this position?
 • What would you do in this situation?
 • Have you ever had to do this before?
 • What do you know about our company?
 • Tell me about yourself.
 • Why are you suited for this position?
 • What did you like about your previous positions?
 • What didn’t you like?
 • Tell me about your greatest achievement.
 • What sort of salary are you hoping to earn?

แนวคำตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ควรตอบ

 • I’m good at…
 • I know how to….
 • I’ve had experience with….
 • I was working for 10 years as a….
 • I am hardworking /independent/good at working in a team ambitious, etc.
 • I have initiative, ambition and good computer skills.