แนวการถามขอความยินยอมจากใครบางคนเป็นภาษาอังกฤษ

เคยเป็นไหมบางครั้งเราไม่มั่นใจที่จะทำอะไรบางอย่าง จึงมักจะต้องถามความเห็น ความยินยอม หรือความสมัครใจจากใครบางคนช่วย Approve สิ่งที่เราไม่มั่นใจ วันนี้เรามีแนวการถามขอความยินยอมเป็นภาษาอังกฤษมาฝากหลายแบบ มาดูกันเลย

 • Do you think it’s all right to do it?
 • What do you think about (me doing that)?
 • Do you think / reckon I ought to (do it)?
 • What would you say if I (did it)?
 • Would you approve of (doing something)?
 • What is your attitude to the idea of…
 • Are you in favour of (me doing something)?
 • You are in favour of….aren’t you?
 • Do you think anyone would mind if I…
 • Do you think I could…?
 • Would it possible for me…?
 • Would you mind if I…?