แนวการตอบคำถามภาษาอังกฤษจากประโยคทั่วไปที่ต้องรู้

ในภาษาอังกฤษมักจะมีประโยคคำถามพื้นฐาน หลายๆประโยที่เราได้ยินในชีวิตประจำอยู่เสมอๆ แต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็มักจะพูดหรือตอบแบบเดิมๆทุกครั้งที่ถาม ดังนั้นวันนี้เรามี ตัวอย่างประโยคและแนวการตอบคำถามที่หลากหลายมาฝากกันดังนี้

คำถาม : What is the weather like today?

แนวการตอบ :

 • It’s quite cold.
 • It’s raining heavily at the moment.
 • Hot and humid.
 • Oh! Gorgeous, a perfect summer day!

 

คำถาม : What do you do?

แนวการตอบ :

 • I’m a teacher.
 • I’m a student.
 • I work as tour guide for a local tour company.
 • I’m retired now. I use to be an engineer.
 • I’m unemployed at the moment.

 

คำถาม : What time is it?

แนวการตอบ :

 • It’s one o’clock.
 • I’m sorry but I don’t know.
 • It’s a quarter past four.
 • It’s half past four.

 

คำถาม : What are your hobbies?

แนวการตอบ :

 • I like playing computer games in my free time.
 • I like to cook.
 • I love every type of sports.

 

คำถาม : Why are you studying English?

แนวการตอบ :

 • For work.
 • I love learning new languages.
 • So I can communicate when I travel.
 • Because I’d like to immigrate to the US