รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดแพร่เป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด แพร่ พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองแพร่ Mueang Phrae
ร้องกวาง Rong Kwang
ลอง Long
สูงเม่น Sung Men
เด่นชัย Den Chai
สอง Song
วังชิ้น Wang Chin
หนองม่วงไข่ Nong Muang Khai

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.