รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดแพร่เป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด แพร่ พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองแพร่ Mueang Phrae
ร้องกวาง Rong Kwang
ลอง Long
สูงเม่น Sung Men
เด่นชัย Den Chai
สอง Song
วังชิ้น Wang Chin
หนองม่วงไข่ Nong Muang Khai