แต่งหน้า ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรนะ

มีใครสงสัยกันไหมว่า คำว่าแต่งหน้า ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

คำตอบก็คือ ในภาษาอังกฤษเราสามารถใช้คำว่า Makeup แปลว่า แต่งหน้า ตกแต่ง หรือ อุปกรณ์แต่งหน้า เครื่องสำอาง

มีใครสังเกตเห็นไหมว่าเราจะเขียน Makeup ติดกัน หรือ Make up ไม่ติดกันดีละแบบไหนเขียนได้ถูกต้องกันนะ

ถ้าเราใช้เป็นคำนาม Noun ให้เราเขียน Makeup ติดกันเนื่องจากเป็น Compound noun ที่เกิดจากคำว่า Make และ Up

แต่หากใช้เป็นคำอื่นเช่น Verb หรือ Adjective ให้เขียนโดยเว้นวรรค Make up นอกจากนี้คำว่า Make up อาจจะหมายถึงความหมายอื่นก็ได้ เช่น การสร้างเรื่อง แต่งเรื่อง, การรวมบางสิ่งบางอย่าง, การเตรียมอะไรบางอย่าง

ตัวอย่างการใช้คำว่า Makeup ในความหมายว่าการแต่งหน้า
She put on some makeup before the party.

ตัวอย่างการใช้คำว่า Make up ในความหมายว่าการเตรียมอะไรบางอย่าง
She will make up a bed for you.

ตัวอย่างการใช้คำว่า Makeup ในความหมายว่าการแต่งเรื่อง
They made up a little poem and wrote it in the card.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.