แชร์ความรู้จากเรียนภาษาต่างแดน ตอน โครงสร้าง Essay แบบง่าย

ครั้งนี้เราจะมาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษที่เราได้ไปเรียนมา ซึ่งบทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โครงสร้าง Essay แบบง่าย ซึ่งที่ต่างประเทศนั้นการเขียนเรียงความหรือ Essay เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าใครจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนั้น การเขียน Essay เป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นหัวใจหลักของการเรียนต่อเลยก็ว่าได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำโครงสร้างการเขียน Essay โดยทั่วไปที่ควรจะต้องรู้กัน

โครงสร้างการเขียน Essay โดยทั่วไปนั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 Introduction : ส่วนนำจะเป็นส่วนเริ่มต้นของการเขียน Essay ส่วนนี้เวลาเขียนนั้นจะเขียนในเชิงกว้างๆ ไม่จำเป็นต้องเขียนเยอะ ประมาณ 3-4 ประโยคกำลังดี โดยส่วนนำจะต้องประกอบไปด้วย

  • General Information เวลาเขียนจะเขียนกว้างๆ ทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อ
  • Specific Information จะเขียนเฉพาะเจาะจงลงมาว่าใน Essay  นี้จะพูดถึงอะไรบ้าง
  • Thesis Statement เป็นประโยคที่ปิดท้ายส่วนนำและจะโชว์ว่า Essay ของเรานั้นจะเขียนไปในทิศทางไหน

ส่วนที่ 2 Body : ส่วนของตัวเนื้อหาของ Essay ส่วนนี้อาจจะมี 2-3 ย่อหน้าก็ได้ โดยแต่ละย่อหน้าจะต้องมีใจความของตนเองเป็นหลักว่าย่อหน้านี้กล่าวถึงอะไร ซึ่งแต่ละย่อหน้าก็จะประกอบไปด้วย

  • Topic Sentence   (TS) จะเป็นประโยคแรกของแต่ละย่อหน้าเนื้อเรื่อง โดยส่วนใหญ่จะเน้นย้ำไปที่หัวเรื่อง Essay และ ใจความหลักที่จะพูดถึงในย่อหน้านี้
  • Supporting Sentence (SS) เป็นประโยคที่สนับสนุนใจความหลักโดยอาจจะขยายความออกมากแล้วจะนำไปสู่ตัวอย่าง
  • Example การยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ

ส่วนที่ 3 Conclusion : ส่วนสรุปเป็นย่อหน้าสุดท้ายของ Essay ส่วนนี้ก็จะสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เขียนมาประมาณ 2-3 ประโยค โดยจะประกอบด้วย

  • Rewritten Thesis Statement เป็นการเขียนย้ำถึงจุดยืนอีกครั้งแต่ในรูปแบบประโยคใหม่จากส่วน Introduction แต่ความหมายยังเหมือนเดิม โดยจะต้องพูดถึงใจความหลักของเนื้อหาแต่ละย่อหน้าด้วย
  • Final comment เป็นส่วนปิด Essay อาจจะเขียนในเชิงทำนายต่อยอดไปหรือแนะนำในเรื่องต่างๆจากหัวข้อของเรียงความ

จากโครงสร้างการเขียนเรียงความหรือ Essay แบบทั่วไปนี้จะทำให้เรามีหลักการในการเขียน Essay ได้มากขึ้น ความจริงแล้วก็ไม่ได้ต่างกับการเรียนเรียงความภาษไทยมากนักสำหรับโครงสร้างก็มี ส่วนนำ เนื้อหา และสรุป แต่ความต่างอาจจะเป็นในเรื่องของภาษาเป็นหลักและรายละเอียดย่อยๆในย่อหน้านั้นๆนั่นเอง

 

คำศัพท์ทิ้งท้าย

Essay (N.) แปลว่า เรียงความ