แชร์ความรู้จากเรียนภาษาต่างแดน ตอน สูตรการใช้ Linking words

ครั้งนี้เราจะมาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษที่เราได้ไปเรียนมากันต่อ ซึ่งบทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สูตรการใช้ Linking words โดเราจะโชว์ตารางหลักการใช้ พวกคำเชื่อมแบบต่างๆ ที่สามารถเข้าใจง่าย เห็นภาพที่ชัดเจน และง่ายต่อการจดจำเพื่อเอาไปใช้งาน มาดูตารางกันเลย

ฟังก์ชั่นตัวเชื่อมกลุ่มที่1:

เป็นการเชื่อม 2 ประโยคไอเดียที่มีความสำคัญเท่ากัน

ตัวเชื่อมกลุ่มที่2:

เป็นการเชื่อมกับประโยคไอเดียที่มีความสำคัญ

ตัวเชื่อมกลุ่มที่3:

เป็นการเชื่อม 2 ประโยค

เพิ่มไอเดียที่เหมือนกันandIn addition , Also
ให้ไอเดียแตกต่างกันbutAlthough, even  though, while, ,whereasHowever
ให้อีกประเด็นที่เป็นไปได้orOn the other hand
ให้เหตุผลBecause , as , since
แสดงผลลัพธ์soAs a result , Therefore
แสดงลำดับขั้นเวลาFirst…., Second…

Then…., Next…..,Finally,

After that…

ให้ตัวอย่างAs soon as, when , since ,after , before , until , while , asFor example , For instance
สร้างการเน้นย้ำIn fact, Actually, Of course
ให้ข้อสรุปTo sum up, In conclusion

 

จากตารางการใช้คำเชื่อมด้านบนนั้นเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่ยังสับสนหลักการใช้อยู่ เมื่อรู้วิธีการใช้แล้วลองนำไปประยุกต์ใช้จะได้เกิดความชำนาญ และเชื่อว่าคนที่กำลังฝึกเขียนเรียงความอยู่ต้องได้นำไปใช้อย่างแน่นอน

คำศัพท์ทิ้งท้าย

Linking (V) แปลว่า เชื่อมโยง ,โยงใย ,สัมพันธ์,เกี่ยวเนื่อง