แชร์ความรู้จากเรียนภาษาต่างแดน ตอน Active & Passive

วันนี้เราจะมาโชว์ตารางตัวอย่างรูปแบบของประโยคทั้งแบบ Active และประโยค Passive ในแต่ละ Tense เพราะเราจะได้เห็นภาพรวมและโครงสร้างว่าแต่ละ Tense ที่ผันจากประโยคกระทำเองแล้วไปเป็นประโยคที่ถูกกระทำ นั้นแตกต่างกันอย่างไร เปรียบเทียบให้ชัดเจนไปเลย นอกจากนี้ยังง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากเราได้เห็นประโยคที่ใช้เนื้อหาเดียวกัน แต่ต่างกาลเวลากันนั่นเอง มาดูกันเลย

Tense ActivePassive
 

Past

 

Simple

 

took

 

was taken

Continuouswas takingwas being taken
Perfecthad takenhad been taken
Perfect Continuoushad been takinghad been being taken
PresentSimpletakesis taken
Continuousis takingis being taken
Perfecthas takenhas been taken
Perfect Continuoushas been takinghas been being taken
FutureSimplewill takewill be taken
Continuouswill be takingwill be being taken
Perfectwill have takenwill have been taken
Perfect Continuouswill have been takingwill have been being taken

 

 

เป็นอย่างไรกันบ้าง เชื่อว่าถ้าใครเข้าใจหลักการใช้ และมองตัวอย่างประโยคออกก็จะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างง่ายดาย ฝึกใช้ฝึกประยุกต์ให้เป็นแล้วจะทำให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วยิ่งขึ้น

คำศัพท์ทิ้งท้าย

Tense (N) แปลว่า กาล

Tense (Adj.) แปลว่า ตึง, เครียด