แชร์ความรู้จากเรียนภาษาต่างแดน ตอน การใช้ In order to..

ครั้งนี้เราจะมาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษที่เราได้ไปเรียนมากันต่อ ซึ่งบทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใช้ In order to โดยปกติเราจะใช้  In order to ในการเขียนหรืออธิบายถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ  หลายคนอาจจะมีความสับสนถึงหลักการใช้งาน ดังนั้นครั้งนี้เรามีดูโครงสร้างวิธีการใช้งานตามด้านล่างนี้

  1. เราสามารถว่า In order to ไว้ตอนเริ่มต้นประโยค แล้วตามด้วยประโยคปัญหา คั่นด้วย comma และต่อด้วยประโยคแก้ปัญหา คือ In order to + Problem + Comma + Solve

ตัวอย่าง

  • In order to reduce the effects of stress, I exercise every day.
  • In order to get relax from work, I travel every month.

 

  1. เราสามารถเปลี่ยน In order to มาไว้กลางประโยคได้ โดยไม่ต้องใช้ commaแต่หลักการเรียน main clause ก็จะสลับโดย จะเป็นประโยคแก้ปัญหาขึ้นต้น ตามด้วย In order to และปิดด้วยประโยคปัญหา ดังตัวอย่าง
  • I exercise every day in order to reduce the effects of stress.
  • I travel every month in order to get relax from work.

 

  1. เรายังสามารถใช้ In order to ในเชิง ปฏิเสธ หรือ Negative ได้อีกด้วย โดยใส่ not ต่อไว้ที่ order ก็จะเป็น In order not to … ดังตัวอย่างนี้
  • In order not to have too much stress, I exercise every day.

จากการใช้ In order to ทั้ง 3 แบบด้านบนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนได้ไปประยุกต์ใช้นะ โดยเฉพาะการเขียนเรียงความในเชิงการแก้ไขปัญหา หรือก็คือ Problem and Solution ถ้าใครได้หัวข้อแนวนี้ การนำ In order to มาใช้ก็จะทำให้เรียงความของเราดูมีมิติมากขึ้น

คำศัพท์ทิ้งท้าย

Problem (N) แปลว่า ปัญหา, ปมปัญหา

Solution (N) แปลว่า วิธีการแก้, แก้ไข ,ทางออก