แชร์ความรู้จากเรียนภาษาต่างแดน ตอน การใช้ In order to..

ครั้งนี้เราจะมาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษที่เราได้ไปเรียนมากันต่อ ซึ่งบทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใช้ In order to โดยปกติเราจะใช้  In order to ในการเขียนหรืออธิบายถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ  หลายคนอาจจะมีความสับสนถึงหลักการใช้งาน ดังนั้นครั้งนี้เรามีดูโครงสร้างวิธีการใช้งานตามด้านล่างนี้

  1. เราสามารถว่า In order to ไว้ตอนเริ่มต้นประโยค แล้วตามด้วยประโยคปัญหา คั่นด้วย comma และต่อด้วยประโยคแก้ปัญหา คือ In order to + Problem + Comma + Solve

ตัวอย่าง

  • In order to reduce the effects of stress, I exercise every day.
  • In order to get relax from work, I travel every month.

 

  1. เราสามารถเปลี่ยน In order to มาไว้กลางประโยคได้ โดยไม่ต้องใช้ commaแต่หลักการเรียน main clause ก็จะสลับโดย จะเป็นประโยคแก้ปัญหาขึ้นต้น ตามด้วย In order to และปิดด้วยประโยคปัญหา ดังตัวอย่าง
  • I exercise every day in order to reduce the effects of stress.
  • I travel every month in order to get relax from work.

 

  1. เรายังสามารถใช้ In order to ในเชิง ปฏิเสธ หรือ Negative ได้อีกด้วย โดยใส่ not ต่อไว้ที่ order ก็จะเป็น In order not to … ดังตัวอย่างนี้
  • In order not to have too much stress, I exercise every day.

จากการใช้ In order to ทั้ง 3 แบบด้านบนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนได้ไปประยุกต์ใช้นะ โดยเฉพาะการเขียนเรียงความในเชิงการแก้ไขปัญหา หรือก็คือ Problem and Solution ถ้าใครได้หัวข้อแนวนี้ การนำ In order to มาใช้ก็จะทำให้เรียงความของเราดูมีมิติมากขึ้น

คำศัพท์ทิ้งท้าย

Problem (N) แปลว่า ปัญหา, ปมปัญหา

Solution (N) แปลว่า วิธีการแก้, แก้ไข ,ทางออก

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.