เรื่อง This, That, These, Those

มาเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ควรรู้อย่างเรื่อง This, That, These, Those กัน เพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญหลายคนก็ยังสับสนในการใช้งาน ใช้กันอย่างผิดๆถูกๆ เพราะฉะนั้นมาทำความเข้าใจกันมากขึ้นกับเรื่อง This, That, These, Those กันเถอะ

ก่อนอื่นอยากให้ดูตารางสรุปก่อนแล้วมาอ่านคำอธิบายจะทำให้เห็นภาพมากขึ้น

ItemsSingularPlural
HereThis These
ThereThat Those

จากตารางสามารถอธิบายได้ดังนี้

  • This แปลว่า นี้ นี่แหล่ะ โดยหลักการคือจะเป็นเอกพจน์ หมายถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ เช่น This book , This is a red pen.
  • That แปลว่า นั่นแหล่ะ โดยหลักการคือจะเป็นเอกพจน์หมานถึงสิ่งที่อยู่ไกล เช่น That book
  • These แปลว่า เหล่านี้ โดยหลักการคือจะเป็นพหูพจน์ หมานถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ เช่น These books , These are red pens.
  • Those แปลว่า เหล่านั้น โดยหลักการคือจะเป็นพหูพจน์ หมานถึงสิ่งที่อยู่ไกล เช่น Those books .